సమాచార వినిమయము - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
చిరునామా


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
వర్ణమాల


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
జవాబునిచ్చు యంత్రము


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
ఆంటెన్నా


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
పిలుపు


ซีดี
see-dee
సిడి


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
సమాచారము


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
గోప్యత


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
సంబంధము


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
చర్చ


อีเมล์
ee-may
ఇ-మెయిల్


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
వినోదం


ส่งด่วน
sòng′-dùan
వేగ వస్తువు


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
ఫాక్స్ మెషిన్


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
చిత్ర పరిశ్రమ


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
ఫాంట్


การทักทาย
gan-ták′-tai
శుభాకాంక్షలు


การทักทาย
gan-ták′-tai
శుభాకాంక్షలు


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
గ్రీటింగ్ కార్డ్


หูฟัง
hǒo-fang′
హెడ్ ఫోన్లు


ไอคอน
ai′-kawn
చిహ్నము


ข้อมูล
kâw-moon
సమాచారం


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
ఇంటర్నెట్


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
ఇంటర్వ్యూ


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
కీబోర్డ్


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
అక్షరము


จดหมาย
jòt′-mǎi
ఉత్తరం


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
పత్రిక


สื่อ
sèu
మాధ్యమము


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
శబ్ద ప్రసారిణి


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
మొబైల్ ఫోన్


โมเด็ม
moh-dem′
మోడెమ్


จอภาพ
jaw-pâp
మానిటర్


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
మౌస్ ప్యాడ్


ข้อความ
kâw-kwam
వార్తలు


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
వార్తాపత్రిక


เสียง
sǐang
శబ్దం


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
నోట్


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
నోట్


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
చెల్లింపు ఫోన్


ภาพ
pâp
చాయా చిత్రము


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
ఫోటో ఆల్బమ్


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
బొమ్మ పోస్టుకార్డు


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
తపాలా కార్యాలయ పెట్టె


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
రేడియో


ผู้รับ
pôo-ráp′
రిసీవర్


รีโมท
ree-môt
రిమోట్ కంట్రోల్


ดาวเทียม
dao-tiam
ఉపగ్రహము


หน้าจอ
nâ-jaw
తెర


ป้าย
bhâi
గుర్తు


ลายเซ็น
lai-sen′
సంతకము


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
స్మార్ట్ ఫోన్


ลำโพง
lam′-pong
ఉపన్యాసకుడు


แสตมป์
sà′-dhæm
స్టాంపు


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
స్టేషనరీ


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
టెలిఫోన్ కాల్


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
టెలిఫోన్ సంభాషణ


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
టెలివిజన్ కెమెరా


บทความ
bòt′-kwam
పాఠము


ทีวี
tee-wee
టెలివిజన్


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
వీడియో క్యాసెట్


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
వాకీ టాకీ


เว็บไซต์
wép′-sai′
వెబ్ పేజీ


คำ
kam′
పదము