భావాలు - Pocity


náklonnosť
అభిమానం


zlosť
కోపము


nuda
విసుగు


dôvera
విశ్వాసము


tvorivosť
సృజనాత్మకత


kríza
సంక్షోభము


zvedavosť
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


porážka
ఓటమి


depresia
అణచి వేయబడిన స్థితి


beznádej
పూర్తి నిరాశ


sklamanie
ఆశాభంగం


nedôvera
నమ్మకం లేకుండుట


pochybnosť
సందేహము


sen
కల


únava
ఆయాసము


strach
భయము


hádka
పోరాటము


priateľstvo
స్నేహము


zábava
వినోదము


smútok
వ్యసనము


grimasa
అపహాస్యము


šťastie
ఆనందము


nádej
ఆశ


hlad
ఆకలి


záujem
ఆసక్తి


radosť
సంతోషము


bozk
ముద్దు


osamelosť
ఒంటరితనము


láska
ప్రేమ


melanchólia
వ్యసనము


nálada
మానసిక స్థితి


optimizmus
ఆశావాదము


panika
భీతి


bezradnosť
కలవరము


zlosť
విపరీతమైన కోరిక


odmietnutie
నిరాకరణ


vzťah
సంబంధము


žiadosť
అభ్యర్థన


výkrik
అరుపు


istota
భద్రత


strach
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


úsmev
మందహాసము


nežnosť
అపరిపక్వత


myšlienka
ఆలోచన


zádumčivosť
ఆలోచనాపరత్వము