ความรู้สึก - Feelings


affection
ความรักใคร่


anger
ความโกรธ


boredom
เบื่อ


confidence
ความเชื่อมั่น


creativity
ความคิดสร้างสรรค์


crisis
วิกฤต


curiosity
ความอยากรู้อยากเห็น


defeat
ความพ่ายแพ้


depression
การซึมเศร้า


despair
ความสิ้นหวัง


disappointment
ความผิดหวัง


distrust
ความคลางแคลงใจ


doubt
ความไม่แน่ใจ


dream
ความฝัน


fatigue
ความเมื่อยล้า


fear
ความกลัว


fight
การทะเลาะ


friendship
มิตรภาพ


fun
ความสนุกสนาน


grief
ความเศร้า


grimace
หน้าบึ้ง


happiness
ความสุข


hope
ความหวัง


hunger
ความหิว


interest
ความสนใจ


joy
ความสุข


kiss
จูบ


loneliness
ความเหงา


love
ความรัก


melancholy
ความหดหู่


mood
อารมณ์


optimism
การมองโลกในแง่ดี


panic
ความตื่นตระหนก


perplexity
ความสบสน


rage
ความโกรธ


rejection
การปฏิเสธ


relationship
ความสัมพันธ์


request
การร้องขอ


scream
การตะโกน


security
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


shock
ช็อก


smile
รอยยิ้ม


tenderness
ความอ่อนโยน


thought
ความคิด


thoughtfulness
การสะท้อนคิด