Komunikimi - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
Adresa


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
Alfabeti


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
Makina përgjegjëse


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
Antena


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
Thirrja


ซีดี
see-dee
Cd


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
Komunikimi


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
Konfidencialiteti


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
Lidhja


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
Diskutimi


อีเมล์
ee-may
Posta elektronike


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
Argëtimi


ส่งด่วน
sòng′-dùan
Vegël ekspres


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
Makinë faksi


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
Industria e filmit


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
Fonti


การทักทาย
gan-ták′-tai
Përshëndetje


การทักทาย
gan-ták′-tai
Përshëndetje


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
Kartolinë përshëndetëse


หูฟัง
hǒo-fang′
Kufje


ไอคอน
ai′-kawn
Ikona


ข้อมูล
kâw-moon
Informacioni


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
Interneti


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
Intervista


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
Tastiera


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
Shkronja


จดหมาย
jòt′-mǎi
Letra


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
Revista


สื่อ
sèu
Mesatare


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
Mikrofoni


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
Celulari


โมเด็ม
moh-dem′
Modemi


จอภาพ
jaw-pâp
Monitori


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
Strehë miu


ข้อความ
kâw-kwam
Lajmet


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
Gazeta


เสียง
sǐang
Zhurma


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
Shënimi


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
Shënimi


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
Telefon me monedhë


ภาพ
pâp
Fotografi


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
Album fotografish


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
Kartolinë fotografish


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
Kuti postare


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
Radio


ผู้รับ
pôo-ráp′
Marrës


รีโมท
ree-môt
Telekomanda


ดาวเทียม
dao-tiam
Satelitë


หน้าจอ
nâ-jaw
Ekrani


ป้าย
bhâi
Shenja


ลายเซ็น
lai-sen′
Nënshkrimi


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
Smartfonë


ลำโพง
lam′-pong
Altoparlanti


แสตมป์
sà′-dhæm
Vula


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
Letër njoftuese


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
Thirrje telefonike


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
Bisedë telefonike


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
Kamerë televizive


บทความ
bòt′-kwam
Teksti


ทีวี
tee-wee
TV


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
Video-kasetë


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
Uoki-toki


เว็บไซต์
wép′-sai′
Ueb-faqe


คำ
kam′
Fjala