పదజాలం

భావాలు» Sentimente

games images

afecțiune
అభిమానం

games images

furie
కోపము

games images

plictiseală
విసుగు

games images

încredere
విశ్వాసము

games images

creativitate
సృజనాత్మకత

games images

criza
సంక్షోభము

games images

curiozitate
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

games images

înfrângere
ఓటమి

games images

depresie
అణచి వేయబడిన స్థితి

games images

disperare
పూర్తి నిరాశ

games images

dezamăgirea
ఆశాభంగం

games images

neîncrederea
నమ్మకం లేకుండుట

games images

îndoială
సందేహము

games images

vis
కల

games images

oboseală
ఆయాసము

games images

frică
భయము

games images

luptă
పోరాటము

games images

prietenie
స్నేహము

games images

distracţie
వినోదము

games images

durere
వ్యసనము

games images

grimasă
అపహాస్యము

games images

fericire
ఆనందము

games images

speranţă
ఆశ

games images

foame
ఆకలి

games images

interes
ఆసక్తి

games images

bucurie
సంతోషము

games images

sărut
ముద్దు

games images

singurătate
ఒంటరితనము

games images

iubire
ప్రేమ

games images

melancolie
వ్యసనము

games images

stare de spirit
మానసిక స్థితి

games images

optimism
ఆశావాదము

games images

panică
భీతి

games images

nedumerire
కలవరము

games images

furie
విపరీతమైన కోరిక

games images

respingere
నిరాకరణ

games images

relaţie
సంబంధము

games images

cerere
అభ్యర్థన

games images

ţipăt
అరుపు

games images

securitate
భద్రత

games images

şoc
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

games images

zâmbet
మందహాసము

games images

tandrețe
అపరిపక్వత

games images

gând
ఆలోచన

games images

considerație
ఆలోచనాపరత్వము