భావాలు - Sentimente


afecțiune
అభిమానం


furie
కోపము


plictiseală
విసుగు


încredere
విశ్వాసము


creativitate
సృజనాత్మకత


criza
సంక్షోభము


curiozitate
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


înfrângere
ఓటమి


depresie
అణచి వేయబడిన స్థితి


disperare
పూర్తి నిరాశ


dezamăgirea
ఆశాభంగం


neîncrederea
నమ్మకం లేకుండుట


îndoială
సందేహము


vis
కల


oboseală
ఆయాసము


frică
భయము


luptă
పోరాటము


prietenie
స్నేహము


distracţie
వినోదము


durere
వ్యసనము


grimasă
అపహాస్యము


fericire
ఆనందము


speranţă
ఆశ


foame
ఆకలి


interes
ఆసక్తి


bucurie
సంతోషము


sărut
ముద్దు


singurătate
ఒంటరితనము


iubire
ప్రేమ


melancolie
వ్యసనము


stare de spirit
మానసిక స్థితి


optimism
ఆశావాదము


panică
భీతి


nedumerire
కలవరము


furie
విపరీతమైన కోరిక


respingere
నిరాకరణ


relaţie
సంబంధము


cerere
అభ్యర్థన


ţipăt
అరుపు


securitate
భద్రత


şoc
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


zâmbet
మందహాసము


tandrețe
అపరిపక్వత


gând
ఆలోచన


considerație
ఆలోచనాపరత్వము