పదజాలం

భావాలు» Jūtas

games images

pieķeršanās
అభిమానం

games images

dusmas
కోపము

games images

garlaicība
విసుగు

games images

pārliecinātība
విశ్వాసము

games images

radošums
సృజనాత్మకత

games images

krīze
సంక్షోభము

games images

ziņkārība
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

games images

sakāve
ఓటమి

games images

nomāktība
అణచి వేయబడిన స్థితి

games images

izmisums
పూర్తి నిరాశ

games images

vilšanās
ఆశాభంగం

games images

neuzticēšanās
నమ్మకం లేకుండుట

games images

šaubas
సందేహము

games images

sapnis
కల

games images

nogurums
ఆయాసము

games images

bailes
భయము

games images

cīņa
పోరాటము

games images

draudzība
స్నేహము

games images

jautrība
వినోదము

games images

bēdas
వ్యసనము

games images

grimase
అపహాస్యము

games images

laime
ఆనందము

games images

cerība
ఆశ

games images

izsalkums
ఆకలి

games images

interese
ఆసక్తి

games images

prieks
సంతోషము

games images

skūpsts
ముద్దు

games images

vientulība
ఒంటరితనము

games images

mīlestība
ప్రేమ

games images

melanholija
వ్యసనము

games images

noskaņojums
మానసిక స్థితి

games images

optimisms
ఆశావాదము

games images

panika
భీతి

games images

samulsums
కలవరము

games images

dusmas
విపరీతమైన కోరిక

games images

noraidījums
నిరాకరణ

games images

attiecības
సంబంధము

games images

lūgums
అభ్యర్థన

games images

kliedziens
అరుపు

games images

drošība
భద్రత

games images

šoks
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

games images

smaids
మందహాసము

games images

maigums
అపరిపక్వత

games images

doma
ఆలోచన

games images

apdomīgums
ఆలోచనాపరత్వము