పదజాలం

భావాలు» Gefühle

games images

die Zuneigung
అభిమానం

games images

der Ärger
కోపము

games images

die Langeweile
విసుగు

games images

das Vertrauen
విశ్వాసము

games images

die Kreativität
సృజనాత్మకత

games images

die Krise, n
సంక్షోభము

games images

die Neugier
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

games images

die Niederlage, n
ఓటమి

games images

die Depression, en
అణచి వేయబడిన స్థితి

games images

die Verzweiflung
పూర్తి నిరాశ

games images

die Enttäuschung, en
ఆశాభంగం

games images

das Misstrauen
నమ్మకం లేకుండుట

games images

der Zweifel, -
సందేహము

games images

der Traum, “e
కల

games images

die Müdigkeit
ఆయాసము

games images

die Angst, “e
భయము

games images

der Streit
పోరాటము

games images

die Freundschaft, en
స్నేహము

games images

der Spaß, “e
వినోదము

games images

die Trauer
వ్యసనము

games images

die Grimasse, n
అపహాస్యము

games images

das Glück
ఆనందము

games images

die Hoffnung, en
ఆశ

games images

der Hunger
ఆకలి

games images

das Interesse, n
ఆసక్తి

games images

die Freude, n
సంతోషము

games images

der Kuss, “e
ముద్దు

games images

die Einsamkeit
ఒంటరితనము

games images

die Liebe
ప్రేమ

games images

die Melancholie
వ్యసనము

games images

die Stimmung, en
మానసిక స్థితి

games images

der Optimismus
ఆశావాదము

games images

die Panik
భీతి

games images

die Ratlosigkeit
కలవరము

games images

die Wut
విపరీతమైన కోరిక

games images

die Ablehnung
నిరాకరణ

games images

die Beziehung, en
సంబంధము

games images

die Aufforderung, en
అభ్యర్థన

games images

der Schrei, e
అరుపు

games images

die Geborgenheit
భద్రత

games images

der Schreck, en
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

games images

das Lächeln
మందహాసము

games images

die Zärtlichkeit, en
అపరిపక్వత

games images

der Gedanke, n
ఆలోచన

games images

die Nachdenklichkeit
ఆలోచనాపరత్వము