భావాలు - Känslor


kärlek
అభిమానం


ilska
కోపము


tristess
విసుగు


förtroende
విశ్వాసము


kreativitet
సృజనాత్మకత


kris
సంక్షోభము


nyfikenhet
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


nederlag
ఓటమి


depression
అణచి వేయబడిన స్థితి


förtvivlan
పూర్తి నిరాశ


besvikelse
ఆశాభంగం


misstro
నమ్మకం లేకుండుట


tvivel
సందేహము


drömmande
కల


utmattning
ఆయాసము


rädsla
భయము


bråk
పోరాటము


vänskap
స్నేహము


roligt
వినోదము


sorg
వ్యసనము


grimaserande
అపహాస్యము


lycka
ఆనందము


hopp
ఆశ


hunger
ఆకలి


intresse
ఆసక్తి


glädje
సంతోషము


kyss
ముద్దు


ensamhet
ఒంటరితనము


kärlek
ప్రేమ


melankoli
వ్యసనము


stämningen
మానసిక స్థితి


optimism
ఆశావాదము


panik
భీతి


förvirring
కలవరము


raseri
విపరీతమైన కోరిక


avslag
నిరాకరణ


förhållande
సంబంధము


begäran
అభ్యర్థన


skrik
అరుపు


trygghet
భద్రత


chock
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


leende
మందహాసము


ömhet
అపరిపక్వత


tanke
ఆలోచన


tankfull
ఆలోచనాపరత్వము