Комуникации - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
адрес


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
азбука


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
телефонен секретар


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
антена


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
обаждане


ซีดี
see-dee
компактдиск


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
комуникация


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
поверителност


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
връзка


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
дискусия


อีเมล์
ee-may
имейл


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
забавление


ส่งด่วน
sòng′-dùan
експресна пратка


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
факс


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
филмова индустрия


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
шрифт


การทักทาย
gan-ták′-tai
поздрав


การทักทาย
gan-ták′-tai
поздрав


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
поздравителна картичка


หูฟัง
hǒo-fang′
слушалки


ไอคอน
ai′-kawn
икона


ข้อมูล
kâw-moon
информация


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
интернет


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
интервю


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
клавиатура


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
буква


จดหมาย
jòt′-mǎi
писмо


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
списание


สื่อ
sèu
медия


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
микрофон


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
мобилен телефон


โมเด็ม
moh-dem′
модем


จอภาพ
jaw-pâp
монитор


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
подложка за мишка


ข้อความ
kâw-kwam
новини


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
вестник


เสียง
sǐang
шум


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
бележка


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
бележка


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
телефонен автомат


ภาพ
pâp
снимка


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
фотоалбум


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
пощенска картичка


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
пощенска кутия


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
радио


ผู้รับ
pôo-ráp′
слушалка


รีโมท
ree-môt
дистанционно управление


ดาวเทียม
dao-tiam
сателит


หน้าจอ
nâ-jaw
екран


ป้าย
bhâi
табела


ลายเซ็น
lai-sen′
подпис


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
смартфон


ลำโพง
lam′-pong
високоговорител


แสตมป์
sà′-dhæm
пощенска марка


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
пощенска хартия


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефонно обаждане


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
телефонен разговор


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телевизионна камера


บทความ
bòt′-kwam
текст


ทีวี
tee-wee
телевизор


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
видеокасета


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
уоки-токи


เว็บไซต์
wép′-sai′
уеб страница


คำ
kam′
дума