భావాలు - Duygular


sevgi
అభిమానం


öfke
కోపము


can sıkıntısı
విసుగు


güven
విశ్వాసము


yaratıcılık
సృజనాత్మకత


kriz
సంక్షోభము


merak
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


yenilgi
ఓటమి


depresyon
అణచి వేయబడిన స్థితి


umutsuzluk
పూర్తి నిరాశ


hayal kırıklığı
ఆశాభంగం


güvensizlik
నమ్మకం లేకుండుట


şüphe
సందేహము


rüya
కల


yorgunluk
ఆయాసము


korku
భయము


kavga
పోరాటము


dostluk
స్నేహము


eğlence
వినోదము


keder
వ్యసనము


yüzünü ekşitme
అపహాస్యము


mutluluk
ఆనందము


umut
ఆశ


açlık
ఆకలి


ilgi
ఆసక్తి


sevinç
సంతోషము


öpücük
ముద్దు


yalnızlık
ఒంటరితనము


aşk
ప్రేమ


melankoli
వ్యసనము


ruh hali
మానసిక స్థితి


iyimserlik
ఆశావాదము


panik
భీతి


şaşkınlık
కలవరము


öfke
విపరీతమైన కోరిక


reddetme
నిరాకరణ


ilişki
సంబంధము


talep
అభ్యర్థన


çığlık
అరుపు


güvenlik
భద్రత


şok
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


gülümseme
మందహాసము


hassasiyet
అపరిపక్వత


düşünce
ఆలోచన


düşünceli olmak
ఆలోచనాపరత్వము