Komunikacja - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
adres


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
alfabet


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
automatyczna sekretarka


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
antena


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
rozmowa telefoniczna


ซีดี
see-dee
płyta kompaktowa


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
komunikacja


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
poufność


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
połączenie


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
dyskusja


อีเมล์
ee-may
poczta elektroniczna


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
rozrywka


ส่งด่วน
sòng′-dùan
przesyłka priorytetowa


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
faks


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
przemysł filmowy


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
czcionka


การทักทาย
gan-ták′-tai
powitanie


การทักทาย
gan-ták′-tai
życzenia


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
kartka z życzeniami


หูฟัง
hǒo-fang′
słuchawki


ไอคอน
ai′-kawn
ikona


ข้อมูล
kâw-moon
informacja


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
internet


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
wywiad


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
klawiatura


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
litera


จดหมาย
jòt′-mǎi
list


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
magazyn


สื่อ
sèu
źródło informacji


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
mikrofon


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
telefon komórkowy


โมเด็ม
moh-dem′
modem


จอภาพ
jaw-pâp
monitor


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
podkładka pod mysz


ข้อความ
kâw-kwam
wiadomości


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
gazeta


เสียง
sǐang
hałas


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
notatnik


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
notatka


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
automat telefoniczny


ภาพ
pâp
zdjęcie


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
album fotograficzny


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
widokówka


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
skrzynka pocztowa


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
radio


ผู้รับ
pôo-ráp′
słuchawka


รีโมท
ree-môt
pilot zdalnego sterowania


ดาวเทียม
dao-tiam
satelita


หน้าจอ
nâ-jaw
ekran


ป้าย
bhâi
znak


ลายเซ็น
lai-sen′
podpis


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
smartphone


ลำโพง
lam′-pong
głośnik


แสตมป์
sà′-dhæm
znaczek pocztowy


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
papier listowy


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
połączenie telefoniczne


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
rozmowa telefoniczna


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
kamera telewizyjna


บทความ
bòt′-kwam
tekst


ทีวี
tee-wee
telewizor


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
kaseta wideo


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
krótkofalówka


เว็บไซต์
wép′-sai′
strona internetowa


คำ
kam′
słowo