Side - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
aadress


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
tähestik


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
automaatvastaja


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
antenn


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
kõne


ซีดี
see-dee
CD-plaat


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
side


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
konfidentsiaalsus


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
ühendus


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
arutelu


อีเมล์
ee-may
e-mail


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
meelelahutus


ส่งด่วน
sòng′-dùan
kullersaadetis


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
faksiaparaat


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
filmitööstus


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
kiri


การทักทาย
gan-ták′-tai
tervitus


การทักทาย
gan-ták′-tai
õnnitlus


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
õnnitluskaart


หูฟัง
hǒo-fang′
kõrvaklapid


ไอคอน
ai′-kawn
ikoon


ข้อมูล
kâw-moon
informatsioon


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
Internet


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
intervjuu


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
klaviatuur


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
täht


จดหมาย
jòt′-mǎi
kiri


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
pildiajakiri


สื่อ
sèu
meedium


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
mikrofon


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
mobiiltelefon


โมเด็ม
moh-dem′
modem


จอภาพ
jaw-pâp
monitor


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
hiirematt


ข้อความ
kâw-kwam
uudis


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
ajaleht


เสียง
sǐang
müra


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
teade


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
sedel


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
taksofon


ภาพ
pâp
foto


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
fotoalbum


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
piltpostkaart


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
postkast


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
raadio


ผู้รับ
pôo-ráp′
telefonitoru


รีโมท
ree-môt
pult


ดาวเทียม
dao-tiam
satelliit


หน้าจอ
nâ-jaw
ekraan


ป้าย
bhâi
viit


ลายเซ็น
lai-sen′
allkiri


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
nutitelefon


ลำโพง
lam′-pong
kõlar


แสตมป์
sà′-dhæm
kirjamark


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
kirjapaber


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telefonikõne


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
telefonivestlus


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
telekaamera


บทความ
bòt′-kwam
tekst


ทีวี
tee-wee
televiisor


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
videokassett


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
raadiosaatja


เว็บไซต์
wép′-sai′
veebileht


คำ
kam′
sõna