భావాలు - 情感


喜爱
xǐ'ài
అభిమానం


愤怒
fènnù
కోపము


无聊
wúliáo
విసుగు


信任
xìnrèn
విశ్వాసము


创造力
chuàngzào lì
సృజనాత్మకత


危机
wéijī
సంక్షోభము


好奇心
hàoqí xīn
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


失败
shībài
ఓటమి


抑郁
yìyù
అణచి వేయబడిన స్థితి


绝望
juéwàng
పూర్తి నిరాశ


失望
shīwàng
ఆశాభంగం


不信任
bù xìnrèn
నమ్మకం లేకుండుట


疑问
yíwèn
సందేహము


梦想
mèngxiǎng
కల


疲劳
píláo
ఆయాసము


恐惧
kǒngjù
భయము


争吵
zhēngchǎo
పోరాటము


友谊
yǒuyì
స్నేహము


乐趣
lèqù
వినోదము


悲伤
bēishāng
వ్యసనము


鬼脸
guǐliǎn
అపహాస్యము


幸福
xìngfú
ఆనందము


希望
xīwàng
ఆశ


饥饿
jī'è
ఆకలి


兴趣
xìngqù
ఆసక్తి


喜悦
xǐyuè
సంతోషముwěn
ముద్దు


寂寞
jìmò
ఒంటరితనముài
ప్రేమ


忧郁
yōuyù
వ్యసనము


心情
xīnqíng
మానసిక స్థితి


乐观
lèguān
ఆశావాదము


恐慌
kǒnghuāng
భీతి


困惑
kùnhuò
కలవరము


愤怒
fènnù
విపరీతమైన కోరిక


拒绝
jùjué
నిరాకరణ


关系
guānxì
సంబంధము


请求
qǐngqiú
అభ్యర్థన


大叫
dà jiào
అరుపు


安全
ānquán
భద్రత


惊恐
jīng kǒng
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


微笑
wéixiào
మందహాసము


温柔
wēnróu
అపరిపక్వత


思维
sīwéi
ఆలోచన


思考
sīkǎo
ఆలోచనాపరత్వము