‫مردم - ሰዎች


እድሜ
idimē
‫سن


አክስት
ākisiti
‫عمّه، خاله


ህፃን
hit͟s’ani
‫نوزاد


ሞግዚት
mogizīti
‫بیبی سیتر


ወንድ ልጅ
wenidi liji
‫پسر


ወንድም
wenidimi
‫برادر


ልጅ
liji
‫کودک


ጥንድ
t’inidi
‫زوج


ሴት ልጅ
sēti liji
‫دختر


ፍቺ
fichī
‫طلاق


ፅንስ
t͟s’inisi
‫جنین


መታጨት
metach’eti
‫نامزدی


ከአንድ የዘር ሃረግ በላይ በጋራ መኖር
ke’ānidi yezeri haregi belayi begara menori
‫خانواده بزرگ


ቤተሰብ
bētesebi
‫خانواده


ጥልቅ መፈላለግ
t’ilik’i mefelalegi
‫لاس


ክቡር/አቶ
kiburi/āto
‫آقا


ልጃገረድ
lijageredi
‫دختر


ሴት ጓደኛ
sēti gwadenya
‫دوست دختر


ሴት የልጅ ልጅ
sēti yeliji liji
‫نوه


ወንድ አያት
wenidi āyati
‫پدر بزرگ


ሴት አያት
sēti āyati
‫مادربزرگ


ሴት አያት
sēti āyati
‫مادربزرگ


አያቶች
āyatochi
‫پدربزرگ و مادربزرگ


ወንድ የልጅ ልጅ
wenidi yeliji liji
‫نوه


ወንድ ሙሽራ
wenidi mushira
‫داماد


ቡድን
budini
‫گروه


እረዳት
iredati
‫یاور


ህፃን ልጅ
hit͟s’ani liji
‫نوزاد


ወይዛዝርት/ እመቤት
weyizaziriti/ imebēti
‫خانم


የጋብቻ ጥያቄ
yegabicha t’iyak’ē
‫پیشنهاد ازدواج


የትዳር አጋር
yetidari āgari
‫ازدواج


እናት
inati
‫مادر


መተኛት በቀን
metenyati bek’eni
‫چرُت


ጎረቤት
gorebēti
‫همسایه


አዲስ ተጋቢዎች
ādīsi tegabīwochi
‫تازه ازدواج کرده


ጥንድ
t’inidi
‫زوح


ወላጆች
welajochi
‫والدین


አጋር
āgari
‫همسر


ግብዣ
gibizha
‫پارتی


ህዝብ
hizibi
‫مردم


ሴት ሙሽራ
sēti mushira
‫عروس


ወረፋ
werefa
‫صف


እንግዳ
inigida
‫پذیرش


ቀጠሮ
k’et’ero
‫قرار ملاقات


ወንድማማች/እህትማማች
wenidimamachi/ihitimamachi
‫خواهر و برادر


እህት
ihiti
‫خواهر


ወንድ ልጅ
wenidi liji
‫پسر


መንታ
menita
‫دوقلو


አጎት
āgoti
‫دایی، عمو


ጋብቻ
gabicha
‫مراسم عقد


ወጣት
wet’ati
‫جوانان