‫احساسات - Sentiments


l'afecte
‫محبت


la ira
‫خشم


l'avorriment
‫خستگی


la confiança
‫اعتماد به نفس


la creativitat
‫خلاقیت


la crisi
‫بحران


la curiositat
‫کنجکاوی


la desfeta
‫شکست


la depressió
‫افسردگی


la desesperació
‫ناامیدی


la decepció
‫ناامیدی


la desconfiança
‫بی اعتمادی


el dubte
‫شک


el somni
‫رؤیا


la fatiga
‫خستگی


la por
‫ترس


la lluita
‫دعوا


l'amistat
‫دوستی


la diversió
‫شوخی، بازی


el dolor
‫غم


la ganyota
‫شکلک


la sort
‫اقبال


l'esperança
‫امید


la fam
‫گرسنگی


l'interès
‫علاقه


l'alegria
‫شادی


el petó
‫بوسه


la solitud
‫تنهایی


l'amor
‫عشق


la malenconia
‫سودا


l'estat d'ànim
‫خلق و خوی


l'optimisme
‫خوش بینی


el pànic
‫بیم و هراس


la perplexitat
‫سرگشتگی


la ràbia
‫خشم


el rebuig
‫رد


la relació
‫رابطه


la petició
‫درخواست


el crit
‫فریاد


la seguretat
‫امنیّت


l'ensurt
‫شوک


el somriure
‫لبخند


la tendresa
‫محبت


el pensament
‫فکر


la reflexió
‫با اندیشه