‫احساسات - Osjećaji


naklonost
‫محبت


ljutnja
‫خشم


dosada
‫خستگی


povjerenje
‫اعتماد به نفس


kreativnost
‫خلاقیت


kriza
‫بحران


radoznalost
‫کنجکاوی


poraz
‫شکست


depresija
‫افسردگی


očajanje
‫ناامیدی


razočarenje
‫ناامیدی


nepovjerenje
‫بی اعتمادی


sumnja
‫شک


san
‫رؤیا


umor
‫خستگی


strah
‫ترس


svađa
‫دعوا


prijateljstvo
‫دوستی


zabava
‫شوخی، بازی


tuga
‫غم


grimasa
‫شکلک


sreća
‫اقبال


nada
‫امید


glad
‫گرسنگی


interesovanje
‫علاقه


radost
‫شادی


poljubac
‫بوسه


usamljenost
‫تنهایی


ljubav
‫عشق


melanholija
‫سودا


raspoloženje
‫خلق و خوی


optimizam
‫خوش بینی


panika
‫بیم و هراس


bespomoćnost
‫سرگشتگی


gnijev
‫خشم


odbijanje
‫رد


veza
‫رابطه


zahtjev
‫درخواست


vrisak
‫فریاد


bezbijednost
‫امنیّت


šok
‫شوک


smiješak
‫لبخند


nježnost
‫محبت


misao
‫فکر


zamišljenost
‫با اندیشه