‫احساسات - Gefühle


die Zuneigung
‫محبت


der Ärger
‫خشم


die Langeweile
‫خستگی


das Vertrauen
‫اعتماد به نفس


die Kreativität
‫خلاقیت


die Krise, n
‫بحران


die Neugier
‫کنجکاوی


die Niederlage, n
‫شکست


die Depression, en
‫افسردگی


die Verzweiflung
‫ناامیدی


die Enttäuschung, en
‫ناامیدی


das Misstrauen
‫بی اعتمادی


der Zweifel, -
‫شک


der Traum, "e
‫رؤیا


die Müdigkeit
‫خستگی


die Angst, "e
‫ترس


der Streit
‫دعوا


die Freundschaft, en
‫دوستی


der Spaß, "e
‫شوخی، بازی


die Trauer
‫غم


die Grimasse, n
‫شکلک


das Glück
‫اقبال


die Hoffnung, en
‫امید


der Hunger
‫گرسنگی


das Interesse, n
‫علاقه


die Freude, n
‫شادی


der Kuss, "e
‫بوسه


die Einsamkeit
‫تنهایی


die Liebe
‫عشق


die Melancholie
‫سودا


die Stimmung, en
‫خلق و خوی


der Optimismus
‫خوش بینی


die Panik
‫بیم و هراس


die Ratlosigkeit
‫سرگشتگی


die Wut
‫خشم


die Ablehnung
‫رد


die Beziehung, en
‫رابطه


die Aufforderung, en
‫درخواست


der Schrei, e
‫فریاد


die Geborgenheit
‫امنیّت


der Schreck, en
‫شوک


das Lächeln
‫لبخند


die Zärtlichkeit, en
‫محبت


der Gedanke, n
‫فکر


die Nachdenklichkeit
‫با اندیشه