‫احساسات - Sentimientos


el afecto
‫محبت


la ira
‫خشم


el aburrimiento
‫خستگی


la confianza
‫اعتماد به نفس


la creatividad
‫خلاقیت


la crisis
‫بحران


la curiosidad
‫کنجکاوی


la derrota
‫شکست


la depresión
‫افسردگی


la desesperación
‫ناامیدی


la decepción
‫ناامیدی


la desconfianza
‫بی اعتمادی


la duda
‫شک


el sueño
‫رؤیا


la fatiga
‫خستگی


el miedo
‫ترس


la discusión
‫دعوا


la amistad
‫دوستی


la diversión
‫شوخی، بازی


el dolor
‫غم


la mueca
‫شکلک


la suerte
‫اقبال


la esperanza
‫امید


el hambre
‫گرسنگی


el interés
‫علاقه


la alegría
‫شادی


el beso
‫بوسه


la soledad
‫تنهایی


el amor
‫عشق


la melancolía
‫سودا


el estado de ánimo
‫خلق و خوی


el optimismo
‫خوش بینی


el pánico
‫بیم و هراس


la perplejidad
‫سرگشتگی


la rabia
‫خشم


el rechazo
‫رد


la relación
‫رابطه


la petición
‫درخواست


el grito
‫فریاد


la seguridad
‫امنیّت


el susto
‫شوک


la sonrisa
‫لبخند


la ternura
‫محبت


el pensamiento
‫فکر


la reflexión
‫با اندیشه