‫احساسات - ስሜት


መውደድ
mewidedi
‫محبت


ንዴት
nidēti
‫خشم


ድብርት
dibiriti
‫خستگی


አመኔታ
āmenēta
‫اعتماد به نفس


ፈጠራ
fet’era
‫خلاقیت


ቀውስ
k’ewisi
‫بحران


ጉጉ
gugu
‫کنجکاوی


ሽንፈት
shinifeti
‫شکست


ጭንቀት
ch’inik’eti
‫افسردگی


ተስፋ መቁረጥ
tesifa mek’uret’i
‫ناامیدی


አለመግባባት
ālemegibabati
‫ناامیدی


አለመታመን
ālemetameni
‫بی اعتمادی


ጥርጣሬ
t’irit’arē
‫شک


ህልም
hilimi
‫رؤیا


ድክመት
dikimeti
‫خستگی


ፍራቻ
firacha
‫ترس


ፀብ
t͟s’ebi
‫دعوا


ወዳጅነት
wedajineti
‫دوستی


ደስታ
desita
‫شوخی، بازی


ሐዘን
ḥāzeni
‫غم


ምሬት
mirēti
‫شکلک


እድል
idili
‫اقبال


ተስፋ
tesifa
‫امید


ረሃብ
rehabi
‫گرسنگی


ፍላጎት
filagoti
‫علاقه


ደስታ
desita
‫شادی


መሳም
mesami
‫بوسه


ብቸኝነት
bichenyineti
‫تنهایی


ፍቅር
fik’iri
‫عشق


ጥልቅ ሐዘን
t’ilik’i ḥāzeni
‫سودا


የፀባይ ሁኔታ
yet͟s’ebayi hunēta
‫خلق و خوی


ቅን
k’ini
‫خوش بینی


ድንጋጤ
dinigat’ē
‫بیم و هراس


እረዳት አጥነት
iredati āt’ineti
‫سرگشتگی


ቁጣ
k’ut’a
‫خشم


አለመቀበል
ālemek’ebeli
‫رد


ትስስር
tisisiri
‫رابطه


ጥየቃ
t’iyek’a
‫درخواست


ጩኸት
ch’uẖeti
‫فریاد


ጥበቃ
t’ibek’a
‫امنیّت


ድንጋጤ
dinigat’ē
‫شوک


ፈገግታ
fegegita
‫لبخند


ጥልቅ ፍቅር
t’ilik’i fik’iri
‫محبت


ሃሳብ
hasabi
‫فکر


አስተዋይነት
āsitewayineti
‫با اندیشه