‫احساسات - Чувства


привързаност
privŭrzanost
‫محبت


гняв
gnyav
‫خشم


скука
skuka
‫خستگی


доверие
doverie
‫اعتماد به نفس


креативност
kreativnost
‫خلاقیت


криза
kriza
‫بحران


любопитство
lyubopit·stvo
‫کنجکاوی


поражение
porazhenie
‫شکست


депресия
depresiya
‫افسردگی


отчаяние
otchayanie
‫ناامیدی


разочарование
razocharovanie
‫ناامیدی


недоверие
nedoverie
‫بی اعتمادی


съмнение
sŭmnenie
‫شک


сън
sŭn
‫رؤیا


умора
umora
‫خستگی


страх
strakh
‫ترس


кавга
kavga
‫دعوا


приятелство
priyatelstvo
‫دوستی


забавление
zabavlenie
‫شوخی، بازی


скръб
skrŭb
‫غم


гримаса
grimasa
‫شکلک


щастие
shtastie
‫اقبال


надежда
nadezhda
‫امید


глад
glad
‫گرسنگی


интерес
interes
‫علاقه


радост
radost
‫شادی


целувка
tseluvka
‫بوسه


самота
samota
‫تنهایی


любов
lyubov
‫عشق


меланхолия
melankholiya
‫سودا


настроение
nastroenie
‫خلق و خوی


оптимизъм
optimizŭm
‫خوش بینی


паника
panika
‫بیم و هراس


недоумение
nedoumenie
‫سرگشتگی


ярост
yarost
‫خشم


отказ
otkaz
‫رد


връзка
vrŭzka
‫رابطه


молба
molba
‫درخواست


писък
pisŭk
‫فریاد


сигурност
sigurnost
‫امنیّت


шок
shok
‫شوک


усмивка
usmivka
‫لبخند


нежност
nezhnost
‫محبت


мисъл
misŭl
‫فکر


замисленост
zamislenost
‫با اندیشه