జంతువులు - விலங்குகள்


ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்
jermaṉ ṣepparṭ nāy
జర్మన్ షెపర్డ్


மிருகம்
mirukam
జంతువు


பறவையலகு
paṟavaiyalaku
పక్షిముక్కు


நீர்நாய்
nīrnāy
ఉభయచరము


கடி
kaṭi
కాటు


காட்டுப் பன்றி
kāṭṭup paṉṟi
మగ పంది


கூண்டு
kūṇṭu
పంజరము


கன்றுக்குட்டி
kaṉṟukkuṭṭi
కోడెదూడ


பூனை
pūṉai
పిల్లి


கோழிக்குஞ்சு
kōḻikkuñcu
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


கோழி
kōḻi
కోడి


மான்
māṉ
జింక


நாய்
nāy
కుక్క


டால்பின்
ṭālpiṉ
తిమింగలము


வாத்து
vāttu
బాతు


கழுகு
kaḻuku
గరుడపక్షి


இறகு
iṟaku
ఈక


செந்நாரை
cennārai
రాజహంస


குதிரைக் குட்டி
kutiraik kuṭṭi
గాడిదపిల్ల


உணவு
uṇavu
ఆహారము


நரி
nari
నక్క


வெள்ளாடு
veḷḷāṭu
మేక


பெண் வாத்து
peṇ vāttu
హంస


பெரிய முயல்
periya muyal
కుందేలు


கோழி
kōḻi
ఆడకోడి


சாம்பல் நாரை
cāmpal nārai
నారాయణపక్షి


கொம்பு
kompu
కొమ్ము


குதிரை லாடம்
kutirai lāṭam
గుర్రపు నాడా


செம்மறி ஆட்டு குட்டி
cem'maṟi āṭṭu kuṭṭi
గొఱ్ఱె పిల్ల


தோல்வார்
tōlvār
వేటగాడు


சிங்க இறால்
ciṅka iṟāl
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


விலங்குகள்மீது அன்பு
vilaṅkukaḷmītu aṉpu
జంతువుల ప్రేమ


குரங்கு
kuraṅku
కోతి


வாய்க்கட்டு
vāykkaṭṭu
తుపాకీ గొట్టము


கூடு
kūṭu
పక్షిగూడు


ஆந்தை
āntai
గుడ్ల గూబ


கிளி
kiḷi
శుకము


ஆண் மயில்
āṇ mayil
నెమలి


நாரை
nārai
గూడకొంగ


பென்குவின்
peṉkuviṉ
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


செல்லப் பிராணி
cellap pirāṇi
పెంపుడు జంతువు


புறா
puṟā
పావురము


முயல்
muyal
కుందేలు


சேவல்
cēval
పుంజు


கடல் சிங்கம்
kaṭal ciṅkam
సముద్ర సింహము


கடற்பறவை
kaṭaṟpaṟavai
సముద్రపు కాకి


கடல் நாய்
kaṭal nāy
ఉభయచరము


செம்மறியாடு
cem'maṟiyāṭu
గొర్రె


பாம்பு
pāmpu
పాము


நாரை
nārai
కొంగ


அன்ன பறவை
aṉṉa paṟavai
హంస


திரௌத்து மீன்
tirauttu mīṉ
జల్ల చేప


வான்கோழி
vāṉkōḻi
సీమ కోడి


கடல் ஆமை
kaṭal āmai
సముద్రపు తాబేలు


கழுகு
kaḻuku
రాబందు


ஓநாய்
ōnāy
తోడేలు