ఆర్థిక వ్యవహారాలు - การเงิน


ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
ఎటిఎం


บัญชี
ban′-chee
ఖాతా


ธนาคาร
tá′-na-kan
బ్యాంకు


ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
బిల్లు


เช็ค
chék′
చెక్కు


แคชเชียร์
kæ̂t-chia
హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్లడం


เหรียญ
rǐan
నాణెం


สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
ద్రవ్యం


เพชร
pét′
వజ్రము


ดอลล่าร์
dawn-lâ
డాలర్


การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
విరాళము


สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
యూరో


อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
మార్పిడి రేటు


ทอง
tawng
బంగారము


ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
విలాసవంతము


ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
బజారు ధర


สมาชิก
sà′-ma-chík′
సభ్యత్వము


เงิน
nguнn′
డబ్బు


เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
శాతము


กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
పిగ్గీ బ్యాంకు


ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
ధర సూచీ


กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
జేబు సంచీ


ใบเสร็จ
bai′-sèt′
రసీదు


ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
స్టాక్ ఎక్స్ చేంజ్


การค้า
gan-ká
వాణిజ్యము


สมบัติ
sǒm′-bàt′
నిధి


กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
పనిముట్ల సంచి


ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
సంపద