Besednjak

Finance   »   การเงิน

ตู้เอทีเอ็ม

dhôo-ay-tee-em′
bankomat

บัญชี

ban′-chee
račun

ธนาคาร

tá′-na-kan
banka

ธนบัตร

tá′-ná′-bàt′
bankovec

เช็ค

chék′
ček

แคชเชียร์

kæ̂t-chia
blagajna

เหรียญ

rǐan
kovanec

สกุลเงิน

sà′-goon′-nger̶n
valuta

เพชร

pét′
diamant

ดอลล่าร์

dawn-lâ
dolar

การบริจาค

gan-bàw′-rí′-jàk
donacija

สกุลเงินยูโร

sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
evro

อัตราแลกเปลี่ยน

àt′-ra-læ̂k-bhlìan
menjalni tečaj

ทอง

tawng
zlato

ความหรูหรา

kwam-rǒo-rǎ
razkošje

ราคาตลาด

ra-ka-dhà′-làt
borzni tečaj

สมาชิก

sà′-ma-chík′
članstvo

เงิน

nguнn′
denar

เปอร์เซ็นต์

bhur̶-sen′
odstotek

กระปุกออมสิน

grà′-bhòok′-awm-sǐn′
šparovček

ป้ายราคา

bhâi-ra-ka
oznaka s ceno

กระเป๋าเงิน

grà′-bhǎo′-nguнn′
denarnica

ใบเสร็จ

bai′-sèt′
račun

ตลาดหลักทรัพย์

dhà′-làt-làk′-sáp′
borza

การค้า

gan-ká
trgovina

สมบัติ

sǒm′-bàt′
zaklad

กระเป๋าสตางค์

grà′-bhǎo′-sà′-dhang
denarnica

ความมั่งคั่ง

kwam-mâng′-kâng′
bogastvo
Pojdi nazaj