Finance - การเงิน


ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
bankomat


บัญชี
ban′-chee
račun


ธนาคาร
tá′-na-kan
banka


ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
bankovec


เช็ค
chék′
ček


แคชเชียร์
kæ̂t-chia
blagajna


เหรียญ
rǐan
kovanec


สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
valuta


เพชร
pét′
diamant


ดอลล่าร์
dawn-lâ
dolar


การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
donacija


สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
evro


อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
menjalni tečaj


ทอง
tawng
zlato


ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
razkošje


ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
borzni tečaj


สมาชิก
sà′-ma-chík′
članstvo


เงิน
nguнn′
denar


เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
odstotek


กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
šparovček


ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
oznaka s ceno


กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
denarnica


ใบเสร็จ
bai′-sèt′
račun


ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
borza


การค้า
gan-ká
trgovina


สมบัติ
sǒm′-bàt′
zaklad


กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
denarnica


ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
bogastvo