Finances - การเงิน


ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
ATM


บัญชี
ban′-chee
account


ธนาคาร
tá′-na-kan
bank


ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
bill


เช็ค
chék′
check


แคชเชียร์
kæ̂t-chia
checkout


เหรียญ
rǐan
coin


สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
currency


เพชร
pét′
diamond


ดอลล่าร์
dawn-lâ
dollar


การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
donation


สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
euro


อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
exchange rate


ทอง
tawng
gold


ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
luxury


ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
market price


สมาชิก
sà′-ma-chík′
membership


เงิน
nguнn′
money


เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
percentage


กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
piggy bank


ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
price tag


กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
purse


ใบเสร็จ
bai′-sèt′
receipt


ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
stock exchange


การค้า
gan-ká
trade


สมบัติ
sǒm′-bàt′
treasure


กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
wallet


ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
wealth