Finanze - การเงิน


ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
il bancomat


บัญชี
ban′-chee
il conto


ธนาคาร
tá′-na-kan
la banca


ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
la banconota


เช็ค
chék′
l'assegno


แคชเชียร์
kæ̂t-chia
la cassa


เหรียญ
rǐan
la moneta


สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
la valuta


เพชร
pét′
il diamante


ดอลล่าร์
dawn-lâ
il dollaro


การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
l'offerta


สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
l'euro


อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
il tasso di cambio


ทอง
tawng
l'oro


ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
il lusso


ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
il prezzo di mercato


สมาชิก
sà′-ma-chík′
l'appartenenza


เงิน
nguнn′
il denaro


เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
la percentuale


กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
il salvadanaio


ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
l'etichetta del prezzo


กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
il borsellino


ใบเสร็จ
bai′-sèt′
la ricevuta


ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
la borsa


การค้า
gan-ká
il commercio


สมบัติ
sǒm′-bàt′
il tesoro


กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
il portafogli


ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
la ricchezza