Финанси - การเงิน


ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
банкомат


บัญชี
ban′-chee
сметка


ธนาคาร
tá′-na-kan
банка


ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
банкнота


เช็ค
chék′
чек


แคชเชียร์
kæ̂t-chia
касов апарат


เหรียญ
rǐan
монета


สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
валута


เพชร
pét′
диамант


ดอลล่าร์
dawn-lâ
долар


การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
дарение


สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
евро


อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
валутен курс


ทอง
tawng
злато


ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
лукс


ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
пазарна цена


สมาชิก
sà′-ma-chík′
членство


เงิน
nguнn′
пари


เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
процент


กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
касичка


ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
етикет


กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
портмоне


ใบเสร็จ
bai′-sèt′
квитанция


ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
борса


การค้า
gan-ká
търговия


สมบัติ
sǒm′-bàt′
съкровище


กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
портфейл


ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
богатство