Λεξιλόγιο

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μάθετε

Πήγαινε πίσω

Ndjenjat

Συναισθήματα

Kafshët

Ζώα

Sportet

Αθλητισμός

Muzika

Μουσική

Zyra

Γραφείο

Pijet

Ποτά

Njerëzit

Άνθρωποι

Koha

Ώρα

Mjedisi

Περιβάλλον

Paketimi

Συσκευασία

Veglat

Εργαλεία

Trafiku

Κυκλοφορία

Frutat

Φρούτα

Koha e lirë

Ελεύθερος χρόνος

Ushtria

Στρατιωτικά

Veshja

Ενδύματα

Komunikimi

Επικοινωνία

Teknologjia

Τεχνολογία

Banesa

Διαμέρισμα

Ushqimi

Διατροφή

Profesionet

Επαγγέλματα

Perimet

Λαχανικά

Objektet

Αντικείμενα

Arsimimi

Εκπαίδευση

Trupi

Σώμα

Natyra

Φύση

Financat

Οικονομικά

Mobiljet

Επίπλωση

Feja

Θρησκεία

Bimët

Φυτά

Termat abstraktë

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Pajisjet e kuzhinës

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Materialet

Υλικά

Shëndetësia

Υγεία

Vetura

Αυτοκίνητο

Artet

Τέχνες

Qyteti

Πόλη

Moti

Καιρός

Pazari

Ψώνια

Arkitektura

Αρχιτεκτονική

Kafshët e mëdha

Μεγάλα ζώα

Kafshët e vogla

Μικρά ζώα