కొనుగోలు - ምሽማት/ዕድጊ


ፍርያት ፎርኖ
firiyati forino
బేకరీ


ሽራጣዊ ኮድ
shirat’awī kodi
బార్ కోడ్


ቤት-መሸጣ ክዳውንቲ
bēti-meshet’a kidawinitī
పుస్తకాల దుకాణము


ቤት-ሻሂ
bēti-shahī
కాఫీ హోటల్


ቤት-መሸጣ መድሃኒት
bēti-meshet’a medihanīti
మందుల దుకాణము


ብንፋስ እናነገፈ ዘጽሪ
binifasi inanegefe zets’irī
డ్రై క్లీనర్


ቤት-መሸጣ ዕንባባ
bēti-meshet’a ‘inibaba
పూల దుకాణము


ህያብ
hiyabi
బహుమతి


ዕዳጋ
‘idaga
విపణి


ኣዳራሽ ዕዳጋ
adarashi ‘idaga
మార్కెట్ హాలు


መቐመጢ ጋዜጣ
meḵ’emet’ī gazēt’a
వార్తాపత్రిక స్టాండ్


ፋርማሲ
farimasī
ఔషధ శాల


ቤት-ጽሕፈት ፖስታ
bēti-ts’iḥifeti posita
పోస్ట్ ఆఫీస్


ዕትሮ
‘itiro
మట్టి పాత్ర సామగ్రి


መሸጣ
meshet’a
అమ్మకము


ድኳን
dikwani
దుకాణము


ምዕዳግ
mi‘idagi
కొనుగోలు


ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ
nayi ‘idigī borisa/sanit’a
కొనుగోలు సంచీ


ናይ ዕድጊ ሰኪዔት
nayi ‘idigī sekī‘ēti
కొనుగోలు బుట్ట


ናይ ዕድጊ ዓረብያ
nayi ‘idigī ‘arebiya
కొనుగోలు కార్ట్


ናይ ዕድጊ ኰለላ
nayi ‘idigī kolela
కొనుగోలు పర్యటన