Klikoni në një imazh!


Feelings

Ndjenjat


Animals

Kafshët


Sports

Sportet


Music

Muzika


Office

Zyra


Beverages

Pijet


People

Njerëzit


Time

Koha


Environment

Mjedisi


Packaging

Paketimi


Tools

Veglat


Traffic

Trafiku


Fruits

Frutat


Leisure

Koha e lirë


Military

Ushtria


Clothing

Veshja


Communication

Komunikimi


Technology

Teknologjia


Apartment

Banesa


Food

Ushqimi


Occupations

Profesionet


Vegetables

Perimet


Objects

Objektet


Education

Arsimimi


Body

Trupi


Nature

Natyra


Finances

Financat


Furniture

Mobiljet


Religion

Feja


Plants

Bimët


Abstract terms

Termat abstraktë


Kitchen appliances

Pajisjet e kuzhinës


Materials

Materialet


Health

Shëndetësia


Car

Vetura


Arts

Artet


City

Qyteti


Weather

Moti


Shopping

Pazari


Architecture

Arkitektura


Big animals

Kafshët e mëdha


Small animals

Kafshët e vogla