సైన్యము - ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


ነፈርቲ እትጸውር መርከብ ውግእ
neferitī itits’ewiri merikebi wigi’i
విమాన వాహక నౌక


ተተኮስቲ ኣጽውራት
tetekositī ats’iwirati
మందు సామగ్రి సరఫరా


ድርዒ ሓጺን
diri‘ī ḥats’īni
కవచం


ሰራዊት
serawīti
సైన్యము


ምእሳር
mi’isari
అరెస్టు


ኣቶሚካዊ ቦምብ
atomīkawī bomibi
అణు బాంబు


ምጥቃዕ
mit’ik’a‘i
దాడి


ትሪኮላታ
tirīkolata
ముండ్లతీగ


ዝነቶገ ነገር
zinetoge negeri
పేలుడు


ቡምባ
bumiba
బాంబు


መድፍዕ
medifi‘i
ఫిరంగి


ጥይት
t’iyiti
క్యార్ట్రిడ్జ్


ወትሃደራዊ ጃኬት
wetihaderawī jakēti
ఆయుధాల కోటు


ምክልኻል
mikiliẖali
రక్షణ


ዕንወት
‘iniweti
విధ్వంసం


ባእሲ:ኩናት
ba’isī:kunati
పోరు


ቡምባ ዝትኩስ ወትሃደር
bumiba zitikusi wetihaderi
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు


ማስኬራ ጸረ ጋዝ
masikēra ts’ere gazi
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు


ዋርድያ
waridiya
గార్డు


ቦምባ ኢድ
bomiba īdi
చేతి గ్రెనేడ్


መቁሕ ኢድ
mek’uḥi īdi
చేతిసంకెళ్లు


ብረታዊ ቆብዕ ርእሲ
biretawī k’obi‘i ri’isī
ఇనుపటోపి


ማርሽ
marishi
నిదానంగా నడుచు


ማዳልያ
madaliya
పతకము


ዉትህድርና
wutihidirina
సైనిక


ሓይሊ ባሕሪ
ḥayilī baḥirī
నావికా దళము


ሰላም
selami
శాంతి


ዘዋሪ ነፋሪት
zewarī nefarīti
విమాన చోదకుడు


ሽጉጥ
shigut’i
పిస్టలు


ካዝና ዘለዎ ዓይነት ሽጉጥ
kazina zelewo ‘ayineti shigut’i
రివాల్వర్


ብረት ዝዓጠቀ ሰራዊት:ጠበንጃ
bireti zi‘at’ek’e serawīti:t’ebenija
తుపాకీ


ተወንጫፊ
tewenich’afī
రాకెట్టు


መተኮሲ
metekosī
విలుకాడు


ተኹሲ
teẖusī
దెబ్బ


ወትሃደር
wetihaderi
సైనికుడు


ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ
abi wishit’ī baḥirī itinik’asak’esi merikebi
జలాంతర్గామి


ጽኑዕ ሓለዋ
ts’inu‘i ḥalewa
నిఘా


ሴፍ:ጉራዴ
sēfi:guradē
కత్తి


ፊስቶ
fīsito
ట్యాంక్


ድቪዛ
divīza
ఏకరూప


ዓወት:ምስዓር
‘aweti:misi‘ari
విజయము


ተዓዋቲ
te‘awatī
విజేత