இராணுவம் - ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


ነፈርቲ እትጸውር መርከብ ውግእ
neferitī itits’ewiri merikebi wigi’i
விமானம் தாங்கி


ተተኮስቲ ኣጽውራት
tetekositī ats’iwirati
வெடிபொருட்கள்


ድርዒ ሓጺን
diri‘ī ḥats’īni
கவசம்


ሰራዊት
serawīti
படை


ምእሳር
mi’isari
கைது


ኣቶሚካዊ ቦምብ
atomīkawī bomibi
அணு குண்டு


ምጥቃዕ
mit’ik’a‘i
தாக்குதல்


ትሪኮላታ
tirīkolata
முட்கம்பி


ዝነቶገ ነገር
zinetoge negeri
குண்டு வெடிப்பு


ቡምባ
bumiba
வெடிகுண்டு


መድፍዕ
medifi‘i
பீரங்கி


ጥይት
t’iyiti
தோட்டா


ወትሃደራዊ ጃኬት
wetihaderawī jakēti
மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி


ምክልኻል
mikiliẖali
பாதுகாப்பு


ዕንወት
‘iniweti
அழிவு


ባእሲ:ኩናት
ba’isī:kunati
சண்டை


ቡምባ ዝትኩስ ወትሃደር
bumiba zitikusi wetihaderi
குண்டுதாரி


ማስኬራ ጸረ ጋዝ
masikēra ts’ere gazi
விஷவாயு முகமூடி


ዋርድያ
waridiya
பாதுகாப்பாளர்


ቦምባ ኢድ
bomiba īdi
கையெறி குண்டு


መቁሕ ኢድ
mek’uḥi īdi
கைவிலங்குகள்


ብረታዊ ቆብዕ ርእሲ
biretawī k’obi‘i ri’isī
தலைக் கவசம்


ማርሽ
marishi
அணிவகுப்பு நடை


ማዳልያ
madaliya
பதக்கம்


ዉትህድርና
wutihidirina
இராணுவம்


ሓይሊ ባሕሪ
ḥayilī baḥirī
கடற்படை


ሰላም
selami
அமைதி


ዘዋሪ ነፋሪት
zewarī nefarīti
விமான ஓட்டி


ሽጉጥ
shigut’i
கைத் துப்பாக்கி


ካዝና ዘለዎ ዓይነት ሽጉጥ
kazina zelewo ‘ayineti shigut’i
சுழல் துப்பாக்கி


ብረት ዝዓጠቀ ሰራዊት:ጠበንጃ
bireti zi‘at’ek’e serawīti:t’ebenija
நீளத் துப்பாக்கி


ተወንጫፊ
tewenich’afī
ராக்கெட்


መተኮሲ
metekosī
துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்


ተኹሲ
teẖusī
சுடுதல்


ወትሃደር
wetihaderi
சிப்பாய்


ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ
abi wishit’ī baḥirī itinik’asak’esi merikebi
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்


ጽኑዕ ሓለዋ
ts’inu‘i ḥalewa
கண்காணிப்பு


ሴፍ:ጉራዴ
sēfi:guradē
வாள்


ፊስቶ
fīsito
தொட்டி


ድቪዛ
divīza
சீருடை


ዓወት:ምስዓር
‘aweti:misi‘ari
வெற்றி


ተዓዋቲ
te‘awatī
வெற்றியாளர்