పర్యావరణము - ከባቢ


ሕርሻ
ḥirisha
వ్యవసాయము


ምብካል ኣየር
mibikali ayeri
వాయు కాలుష్యము


ጉላ
gula
చీమల పుట్ట


ካናለ:መትረብ
kanale:metirebi
కాలువ


ገምገም ወይ ወሰን ባሕሪ
gemigemi weyi weseni baḥirī
సముద్ర తీరము


ኣህጉር
ahiguri
ఖండము


ዛራ ማይ
zara mayi
చిన్న సముద్ర పాయ


ዲጋ
dīga
ఆనకట్ట


ምድረ በዳ
midire beda
ఎడారి


ብንፋስ ዝተኮመረ ሑጻ
binifasi zitekomere ḥuts’a
ఇసుకమేట


ጎልጎል:በረካ
goligoli:bereka
క్షేత్రము


ዱር ወይ ጫካ
duri weyi ch’aka
అడవి


ከውሒ በረድ
kewiḥī beredi
హిమానీనదము


ጥዕና
t’i‘ina
బీడు భూమి


ደሴት
desēti
ద్వీపము


ጣሻ:ጫካ
t’asha:ch’aka
అడవి


ቅርጺ መሬት
k’irits’ī merēti
ప్రకృతి దృశ్యం


ኣክራን:ጎቦታት
akirani:gobotati
పర్వతాలు


መናፈሻ
menafesha
ప్రకృతి వనము


ጫፍ:ዝለዓለ ነጥቢ
ch’afi:zile‘ale net’ibī
శిఖరము


ገዚፍ ጉንዲ:ጽፍጻፍ:ኩማር:ሰማይ ጠቀስ ህንጻ
gezīfi gunidī:ts’ifits’afi:kumari:semayi t’ek’esi hinits’a
కుప్ప


ናይ ተቃውሞ ሰልፊ
nayi tek’awimo selifī
నిరసన ర్యాలీ


ዑደታዊ
‘udetawī
రీసైక్లింగ్


ባሕሪ
baḥirī
సముద్రము


ትኪ:ምትካክ
tikī:mitikaki
పొగ


ግራት ወይኒ
girati weyinī
వైన్ యార్డ్


እሳተ ጎመራ
isate gomera
అగ్నిపర్వతము


ጎሓፍ:ዝባደመ:ዝባከነ:ዝማህመነ
goḥafi:zibademe:zibakene:zimahimene
వ్యర్థపదార్థము


ጽፍሒ ማይ
ts’ifiḥī mayi
నీటి మట్టము