சுற்றுச்சூழல் - ከባቢ


ሕርሻ
ḥirisha
விவசாயம்


ምብካል ኣየር
mibikali ayeri
காற்று தூய்மைக் கேடு


ጉላ
gula
எறும்புப் புற்று


ካናለ:መትረብ
kanale:metirebi
கால்வாய்


ገምገም ወይ ወሰን ባሕሪ
gemigemi weyi weseni baḥirī
கடற்கரை


ኣህጉር
ahiguri
கண்டம்


ዛራ ማይ
zara mayi
சிற்றோடை


ዲጋ
dīga
அணை


ምድረ በዳ
midire beda
பாலைவனம்


ብንፋስ ዝተኮመረ ሑጻ
binifasi zitekomere ḥuts’a
மணல் குன்று


ጎልጎል:በረካ
goligoli:bereka
நிலம்


ዱር ወይ ጫካ
duri weyi ch’aka
காடு


ከውሒ በረድ
kewiḥī beredi
பனிக்கட்டி ஆறு


ጥዕና
t’i‘ina
ஹீத்


ደሴት
desēti
தீவு


ጣሻ:ጫካ
t’asha:ch’aka
காடு


ቅርጺ መሬት
k’irits’ī merēti
இயற்கை நிலக்காட்சி


ኣክራን:ጎቦታት
akirani:gobotati
மலைகள்


መናፈሻ
menafesha
இயற்கைப் பூங்கா


ጫፍ:ዝለዓለ ነጥቢ
ch’afi:zile‘ale net’ibī
சிகரம்


ገዚፍ ጉንዲ:ጽፍጻፍ:ኩማር:ሰማይ ጠቀስ ህንጻ
gezīfi gunidī:ts’ifits’afi:kumari:semayi t’ek’esi hinits’a
குவியல்


ናይ ተቃውሞ ሰልፊ
nayi tek’awimo selifī
எதிர்ப்புப் பேரணி


ዑደታዊ
‘udetawī
மறுசுழற்சி


ባሕሪ
baḥirī
கடல்


ትኪ:ምትካክ
tikī:mitikaki
புகை


ግራት ወይኒ
girati weyinī
திராட்சைத் தோட்டம்


እሳተ ጎመራ
isate gomera
எரிமலை


ጎሓፍ:ዝባደመ:ዝባከነ:ዝማህመነ
goḥafi:zibademe:zibakene:zimahimene
கழிவு


ጽፍሒ ማይ
ts’ifiḥī mayi
நீர் மட்டம்