కారు - መኪና


መጽረዪ ኣየር
mets’ireyī ayeri
గాలి వడపోత


ምስባር
misibari
విచ్ఛిన్నత


ንብረት ገዛ ዝመልአት ማኪና
nibireti geza zimeli’āti makīna
యాత్రా వాహనము


ባትሪ ማኪና
batirī makīna
కారు బ్యాటరీ


ኮፍ መበሊ ናይ ህጻን
kofi mebelī nayi hits’ani
పిల్లల సీటు


መስበርቲ
mesiberitī
హాని


ናፍታ
nafita
డీజిల్


መውጽኢ ትኪ
mewits’i’ī tikī
ఎగ్సాస్ట్ పైపు


ዝነፈሰ ጎማ
zinefese goma
ఫ్లాట్ టైర్


መዐደሊ ነዳዲ
me‘ādelī nedadī
గ్యాస్ స్టేషన్


ናይ ላዕሊ መብራህቲ ማኪና
nayi la‘ilī mebirahitī makīna
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము


ኮፎኖ
kofono
టోపీ


ክሪክ
kirīki
జాకీ


ጀሪካን
jerīkani
జెర్రీ క్యాన్


ጓሓፍ ዝእከበሉ ቦታ
gwaḥafi zi’ikebelu bota
జంక్ యార్డు


ድሕሪት
diḥirīti
వెనుక భాగము


ናይ ድሕሪት መብራህቲ
nayi diḥirīti mebirahitī
వెనుక లైటు


ስፐክዮ
sipekiyo
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము


ጕዕዞ
gwi‘izo
సవారీ


ዙርያዊ ጥርዚ
zuriyawī t’irizī
రిమ్ము


ካንዴላ ሞቶረ
kanidēla motore
స్పార్క్ ప్లగ్


ታኮሜተር
takomēteri
ట్యాకో మీటర్


ትኬት
tikēti
టికెట్


ጎማ
goma
టైరు


ኣገልግሎት ምጕታት ተሽከርከርቲ
ageligiloti migwitati teshikerikeritī
రహదారి సేవ


ናይ ቀደም ማኪና
nayi k’edemi makīna
పాతకాలపు కారు


ጎማ ምስ መሽከርከሪኡ
goma misi meshikerikerī’u
చక్రము