‫اتومبیل - መኪና


መጽረዪ ኣየር
mets’ireyī ayeri
‫فیلتر هوا


ምስባር
misibari
‫خرابی


ንብረት ገዛ ዝመልአት ማኪና
nibireti geza zimeli’āti makīna
‫ماشین کاروان


ባትሪ ማኪና
batirī makīna
‫باتری اتومبیل


ኮፍ መበሊ ናይ ህጻን
kofi mebelī nayi hits’ani
‫صندلی بچّه


መስበርቲ
mesiberitī
‫آسیب


ናፍታ
nafita
‫دیزل


መውጽኢ ትኪ
mewits’i’ī tikī
‫لوله اگزوز


ዝነፈሰ ጎማ
zinefese goma
‫لاستیک پنچر


መዐደሊ ነዳዲ
me‘ādelī nedadī
‫پمپ بنزین


ናይ ላዕሊ መብራህቲ ማኪና
nayi la‘ilī mebirahitī makīna
‫چراغ


ኮፎኖ
kofono
‫کاپوت ماشین


ክሪክ
kirīki
‫جک


ጀሪካን
jerīkani
‫قوطی ذخیره


ጓሓፍ ዝእከበሉ ቦታ
gwaḥafi zi’ikebelu bota
‫محوّطه کالاهای اسقاطی


ድሕሪት
diḥirīti
‫عقب


ናይ ድሕሪት መብራህቲ
nayi diḥirīti mebirahitī
‫نور عقب


ስፐክዮ
sipekiyo
‫آینه عقب


ጕዕዞ
gwi‘izo
‫نقل


ዙርያዊ ጥርዚ
zuriyawī t’irizī
‫رینگ ماشین


ካንዴላ ሞቶረ
kanidēla motore
‫شمع ماشین


ታኮሜተር
takomēteri
‫سرعت سنج


ትኬት
tikēti
‫جریمه


ጎማ
goma
‫لاستیک


ኣገልግሎት ምጕታት ተሽከርከርቲ
ageligiloti migwitati teshikerikeritī
‫مکانیک سیار


ናይ ቀደም ማኪና
nayi k’edemi makīna
‫اتومبیل قدیمی


ጎማ ምስ መሽከርከሪኡ
goma misi meshikerikerī’u
‫چرخ