సంగీతం - Hudba


akordeón
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


balalajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


kapela
మేళము


bendžo
బాంజో


klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం


koncert
కచ్చేరి


bubon
డ్రమ్


bicie nástroje
డ్రమ్ములు


flauta
వేణువు


klavír - krídlo
గ్రాండ్ పియానో


gitara
గిటార్


sála
సభా మందిరం


keyboard
కీబోర్డ్


fúkacia harmonika
నోటితో ఊదు వాద్యము


hudba
సంగీతం


stojan na noty
మ్యూజిక్ స్టాండ్


nota
సూచన


organ
అవయవము


klavír
పియానో


saxofón
శాక్సోఫోను


spevák
గాయకుడు


struna
తీగ


trúbka
గాలి వాద్యము


trubkár
కొమ్ము ఊదువాడు


husle
వాయులీనము


puzdro na husle
వాయులీనపు పెట్టె


xylofón
జల తరంగిణి