పదజాలం

సంగీతం   »   Hudba

akordeón

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

balalajka

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

kapela

మేళము

bendžo

బాంజో

klarinet

సన్నాయి వాయిద్యం

koncert

కచ్చేరి

bubon

డ్రమ్

bicie nástroje

డ్రమ్ములు

flauta

వేణువు

klavír - krídlo

గ్రాండ్ పియానో

gitara

గిటార్

sála

సభా మందిరం

keyboard

కీబోర్డ్

fúkacia harmonika

నోటితో ఊదు వాద్యము

hudba

సంగీతం

stojan na noty

మ్యూజిక్ స్టాండ్

nota

సూచన

organ

అవయవము

klavír

పియానో

saxofón

శాక్సోఫోను

spevák

గాయకుడు

struna

తీగ

trúbka

గాలి వాద్యము

trubkár

కొమ్ము ఊదువాడు

husle

వాయులీనము

puzdro na husle

వాయులీనపు పెట్టె

xylofón

జల తరంగిణి
వెనక్కి వెళ్ళు