واژگان

‫موسیقی   »   Hudba

akordeón

‫آکوردئون

balalajka

‫بالالایکا

kapela

‫گروه

bendžo

‫بانجو

klarinet

‫کلارینت

koncert

‫کنسرت

bubon

‫طبل

bicie nástroje

‫درامز

flauta

‫فلوت

klavír - krídlo

‫پیانو

gitara

‫گیتار

sála

‫سالن

keyboard

‫کیبورد

fúkacia harmonika

‫ساز دهنی

hudba

‫موسیقی

stojan na noty

‫جای نُت

nota

‫نُت

organ

‫اُرگ

klavír

‫پیانو

saxofón

‫ساکسفون

spevák

‫خواننده

struna

‫زه

trúbka

‫شیپور

trubkár

‫شیپور زن

husle

‫ویولن

puzdro na husle

‫جعبه ویولون

xylofón

‫زیلوفون
برگرد