‫هنر - ስነ-ጥበባት


ጨብጨባ
ch’ebich’eba
‫تشویق


ጥበባዊ ስራሕ
t’ibebawī siraḥi
‫هنر


መንትግ ናይ ቀስቲ
menitigi nayi k’esitī
‫تعظیم


ብራሽ
birashi
‫قلم‌مو


መልከዪ ሕብሪ መጽሓፍ
melikeyī ḥibirī mets’iḥafi
‫کتاب رنگ آمیزی


ሳዕሳዒ
sa‘isa‘ī
‫رقصنده


ስእሊ
si’ilī
‫طراحی


ኣራሽ ምርኢት ቅብኣ
arashi miri’īti k’ibi’a
‫گالری


ናይ ቬትሮ መስኮት
nayi vētiro mesikoti
‫پنجره شیشه ای


ብዕሉግ ጽሑፍ ናይ መንደቕ/ከውሒ
bi‘ilugi ts’iḥufi nayi menideḵ’i/kewiḥī
‫نوشته دیواری


ዕዮ ኢድ
‘iyo īdi
‫صنایع دستی


ሞዛይክ
mozayiki
‫موزاییک


ቅብኣ መንደቕ
k’ibi’a menideḵ’i
‫نقاشی دیواری


ቤተ-መዘክር
bēte-mezekiri
‫موزه


ተግባራዊ ምርኢት
tegibarawī miri’īti
‫به صحنه بردن


ስእሊ
si’ilī
‫تصویر


ግጥሚ
git’imī
‫شعر


ቅርጻ
k’irits’a
‫مجسّمه


መዝሙር/ደርፊ
mezimuri/derifī
‫آهنگ


ሓወልቲ
ḥawelitī
‫مجسّمه


ዝብረዝ ናይ ቅብኣ ሕብሪ
zibirezi nayi k’ibi’a ḥibirī
‫آبرنگ