కళలు - ስነ-ጥበባት


ጨብጨባ
ch’ebich’eba
ప్రశంస


ጥበባዊ ስራሕ
t’ibebawī siraḥi
కళ


መንትግ ናይ ቀስቲ
menitigi nayi k’esitī
విల్లు


ብራሽ
birashi
బ్రష్


መልከዪ ሕብሪ መጽሓፍ
melikeyī ḥibirī mets’iḥafi
కలరింగ్ పుస్తకము


ሳዕሳዒ
sa‘isa‘ī
నర్తకి


ስእሊ
si’ilī
డ్రాయింగ్


ኣራሽ ምርኢት ቅብኣ
arashi miri’īti k’ibi’a
గ్యాలరీ


ናይ ቬትሮ መስኮት
nayi vētiro mesikoti
గాజు కిటికీ


ብዕሉግ ጽሑፍ ናይ መንደቕ/ከውሒ
bi‘ilugi ts’iḥufi nayi menideḵ’i/kewiḥī
గ్రాఫిటీ


ዕዮ ኢድ
‘iyo īdi
హస్తకళ


ሞዛይክ
mozayiki
మొజాయిక్


ቅብኣ መንደቕ
k’ibi’a menideḵ’i
కుడ్య చిత్రము


ቤተ-መዘክር
bēte-mezekiri
వస్తు ప్రదర్శన శాల


ተግባራዊ ምርኢት
tegibarawī miri’īti
పనితీరు


ስእሊ
si’ilī
బొమ్మ


ግጥሚ
git’imī
పద్యము


ቅርጻ
k’irits’a
శిల్పము


መዝሙር/ደርፊ
mezimuri/derifī
పాట


ሓወልቲ
ḥawelitī
ప్రతిమ


ዝብረዝ ናይ ቅብኣ ሕብሪ
zibirezi nayi k’ibi’a ḥibirī
నీటి రంగు