‫آموزش و پرورش - Vzdělání


archeologie
‫باستان شناسی


atom
‫اتم


tabule
‫ تخته


výpočet
‫محاسبه


kalkulačka
‫ماشین حساب


certifikát
‫گواهینامه


křída
‫گچ


třída
‫کلاس


kružítko
‫پرگار


kompas
‫قطب نما


země
‫کشور


kurz
‫کلاس


diplom
‫دانش نامه


směr
‫جهت


vzdělání
‫آموزش


filtr
‫فیلتر


vzorec
‫فرمول


zeměpis
‫جغرافیا


gramatika
‫دستور زبان


znalosti
‫دانش


jazyk
‫زبان


vyučování
‫درس


knihovna
‫کتابخانه


literatura
‫ادبیات


matematika
‫ریاضیات


mikroskop
‫میکروسکوپ


číslo
‫عدد


číslo
‫شماره


tlak
‫فشار


hranol
‫منشور


profesor
‫استاد


pyramida
‫هرم


radioaktivita
‫رادیواکتیویته


váhy
‫ترازو


vesmír
‫فضا


statistika
‫آمار


studium
‫تحصیلات


slabika
‫هجا


tabulka
‫جدول


překlad
‫ترجمه


trojúhelník
‫مثلث


přehláska
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


univerzita
‫دانشگاه


mapa světa
‫نقشه جهان