การศึกษา - Vzdělání


archeologie
โบราณคดี


atom
อะตอม


tabule
กระดาน


výpočet
การคำนวณ


kalkulačka
เครื่องคิดเลข


certifikát
ใบรับรอง


křída
ชอล์ก


třída
ชั้นเรียน


kružítko
วงเวียน


kompas
เข็มทิศ


země
ประเทศ


kurz
ชั้นเรียน


diplom
อนุปริญญา


směr
ทิศทาง


vzdělání
การศึกษา


filtr
ตัวกรอง


vzorec
สูตร


zeměpis
ภูมิศาสตร์


gramatika
ไวยากรณ์


znalosti
ความรู้


jazyk
ภาษา


vyučování
การสอน


knihovna
ห้องสมุด


literatura
วรรณคดี


matematika
คณิตศาสตร์


mikroskop
กล้องจุลทรรศน์


číslo
จำนวน


číslo
ตัวเลข


tlak
ความดัน


hranol
ปริซึม


profesor
ศาสตราจารย์


pyramida
ปิรามิด


radioaktivita
กัมมันตภาพรังสี


váhy
เครื่องชั่งน้ำหนัก


vesmír
อวกาศ


statistika
สถิติ


studium
การศึกษา


slabika
พยางค์


tabulka
ตาราง


překlad
การแปล


trojúhelník
รูปสามเหลี่ยม


přehláska
เครื่องหมายบนสระ


univerzita
มหาวิทยาลัย


mapa světa
แผนที่โลก