Pocity - Feelings


affection
náklonnost


anger
potíž


boredom
nuda


confidence
důvěra


creativity
tvořivost


crisis
krize


curiosity
zvědavost


defeat
porážka


depression
deprese


despair
zoufalství


disappointment
zklamání


distrust
nedůvěra


doubt
pochybnost


dream
sen


fatigue
únava


fear
strach


fight
hádka


friendship
přátelství


fun
zábava


grief
žal


grimace
grimasa


happiness
štěstí


hope
naděje


hunger
hlad


interest
zájem


joy
radost


kiss
polibek


loneliness
osamělost


love
láska


melancholy
melancholie


mood
nálada


optimism
optimismus


panic
panika


perplexity
bezradnost


rage
vztek


rejection
odmítnutí


relationship
vztah


request
žádost


scream
výkřik


security
bezpečí


shock
šok


smile
úsměv


tenderness
něha


thought
myšlenka


thoughtfulness
přemýšlivost