Αρχιτεκτονική - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
η αρχιτεκτονική


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
η αρένα


โรงนา
rong-na
ο αχυρώνας


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
το μπαρόκ


อิฐ
ìt′
το τούβλο


บ้านอิฐ
bân-ìt′
το σπίτι από τούβλα


สะพาน
sà′-pan
η γέφυρα


อาคาร
a-kan
το κτίριο


ปราสาท
bhra-sàt
το κάστρο


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
ο καθεδρικός ναός


เสา
sǎo′
ο κίονας


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
το εργοτάξιο / η οικοδομή


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
ο τρούλος


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
η πρόσοψη


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
το γήπεδο ποδοσφαίρου


ป้อม
bhâwm
το φρούριο


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
το αέτωμα


ประตู
bhrà′-dhoo
η πύλη


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
το ημιξύλινο σπίτι


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
ο φάρος


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
το μνημείο


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
το τζαμί


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
ο οβελίσκος


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
το κτίριο γραφείων


หลังคา
lǎng′-ka
η οροφή


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
η καταστροφή


นั่งร้าน
nâng′-rán
το ικρίωμα


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
ο ουρανοξύστης


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
η κρεμαστή γέφυρα


กระเบื้อง
grà′-bêuang
το πλακάκι