Речник

Архитектура» สถาปัตยกรรม

games images

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
архитектура

games images

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
арена

games images

โรงนา
rong-na
хамбар

games images

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
барок

games images

อิฐ
ìt′
детски кубчета

games images

บ้านอิฐ
bân-ìt′
тухлена къща

games images

สะพาน
sà′-pan
мост

games images

อาคาร
a-kan
сграда

games images

ปราสาท
bhra-sàt
замък

games images

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
катедрала

games images

เสา
sǎo′
колона

games images

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
строителна площадка

games images

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
купол

games images

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
фасада

games images

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
футболен стадион

games images

ป้อม
bhâwm
крепост

games images

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
фронтон

games images

ประตู
bhrà′-dhoo
порта

games images

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
каркасно-панелна къща

games images

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
фар

games images

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
паметник

games images

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
джамия

games images

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
обелиск

games images

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
офис сграда

games images

หลังคา
lǎng′-ka
покрив

games images

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
руини

games images

นั่งร้าน
nâng′-rán
скеле

games images

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
небостъргач

games images

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
висящ мост

games images

กระเบื้อง
grà′-bêuang
плочка