स्थापत्य - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
वास्तुकला


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
रंगभूमि


โรงนา
rong-na
खलिहान


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
बरॉक


อิฐ
ìt′
ईंट


บ้านอิฐ
bân-ìt′
ईंट का घर


สะพาน
sà′-pan
पुल


อาคาร
a-kan
इमारत


ปราสาท
bhra-sàt
महल


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
कैथेड्रल


เสา
sǎo′
स्तंभ


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
निर्माण स्थल


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
गुम्बज़


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
मुखौटा


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
फुटबॉल स्टेडियम


ป้อม
bhâwm
किला


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
गृहशिखर


ประตู
bhrà′-dhoo
फाटक


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
आधा लकड़ी घर


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
प्रकाशस्तंभ


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
स्मारक


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
मस्जिद


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
स्मारक स्तंभ


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
ऑफिस बिल्डिंग


หลังคา
lǎng′-ka
छत


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
खंडहर


นั่งร้าน
nâng′-rán
पाड़


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
गगनचुंबी इमारत


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
झूला पुल


กระเบื้อง
grà′-bêuang
खपरैल