Arkkitehtuuri - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
arkkitehtuuri


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
areena


โรงนา
rong-na
lato


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
barokki


อิฐ
ìt′
rakennuspalikka


บ้านอิฐ
bân-ìt′
tiilitalo


สะพาน
sà′-pan
silta


อาคาร
a-kan
rakennus


ปราสาท
bhra-sàt
linna


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
tuomiokirkko


เสา
sǎo′
pylväs


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
työmaa


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
kupoli


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
julkisivu


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
jalkapallostadion


ป้อม
bhâwm
linna


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
päätykolmio


ประตู
bhrà′-dhoo
portti


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
puu/kivitalo


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
majakka


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
muistomerkki


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
moskeija


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
obeliski


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
toimistorakennus


หลังคา
lǎng′-ka
katto


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
raunio


นั่งร้าน
nâng′-rán
rakennusteline


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
pilvenpiirtäjä


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
riippusilta


กระเบื้อง
grà′-bêuang
laatta