Vocabulari

Arquitectura» สถาปัตยกรรม

games images

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
l‘arquitectura

games images

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
la sorra

games images

โรงนา
rong-na
el graner

games images

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
el barroc

games images

อิฐ
ìt′
el bloc

games images

บ้านอิฐ
bân-ìt′
la casa de maons

games images

สะพาน
sà′-pan
el pont

games images

อาคาร
a-kan
l‘edifici

games images

ปราสาท
bhra-sàt
el castell

games images

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la catedral

games images

เสา
sǎo′
la columna

games images

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
les obres

games images

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la cúpula

games images

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la façana

games images

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
l‘estadi de futbol

games images

ป้อม
bhâwm
la fortalesa

games images

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
el frontó

games images

ประตู
bhrà′-dhoo
la porta

games images

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la casa d‘entramat de fusta

games images

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
el far

games images

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
el monument

games images

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la mesquita

games images

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
l‘obelisc

games images

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
l‘edifici d‘oficines

games images

หลังคา
lǎng′-ka
el sostre

games images

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
la ruïna

games images

นั่งร้าน
nâng′-rán
la bastida

games images

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
el gratacel

games images

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
el pont penjant

games images

กระเบื้อง
grà′-bêuang
la rajola