Συναισθήματα - Gevoelens


de liefde
η αγάπη


de woede
ο θυμός


de verveling
η πλήξη


het vertrouwen
η εμπιστοσύνη


de creativiteit
η δημιουργικότητα


de crisis
η κρίση


de nieuwsgierigheid
η περιέργεια


de nederlaag
η ήττα


de depressie
η κατάθλιψη


de wanhoop
η απόγνωση


de teleurstelling
η απογοήτευση


het wantrouwen
η δυσπιστία


de twijfel
η αμφιβολία


de droom
το όνειρο


de vermoeidheid
η κόπωση


de angst
ο φόβος


de strijd
η διαμάχη


de vriendschap
η φιλία


het plezier
η διασκέδαση


het verdriet
η θλίψη


de grijns
ο μορφασμός


het geluk
η ευτυχία


de hoop
η ελπίδα


de honger
η πείνα


de interesse
το ενδιαφέρον


de vreugde
η χαρά


de kus
το φιλί


de eenzaamheid
η μοναξιά


de liefde
η αγάπη


de melancholie
η μελαγχολία


de stemming
η διάθεση


het optimisme
η αισιοδοξία


de paniek
ο πανικός


de verbijstering
η αμηχανία


de woede
η οργή


de afwijzing
η απόρριψη


de relatie
η σχέση


het verzoek
το αίτημα


de schreeuw
η κραυγή


de veiligheid
η ασφάλεια


de schok
ο συγκλονισμός


de glimlach
το χαμόγελο


de tederheid
η τρυφερότητα


de gedachte
η σκέψη


de bedachtzaamheid
ο συλλογισμός