Συναισθήματα - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
η αγάπη


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
ο θυμός


ምስልቻው
misilichawi
η πλήξη


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
η εμπιστοσύνη


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
η δημιουργικότητα


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
η κρίση


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
η περιέργεια


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
η ήττα


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
η κατάθλιψη


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
η απόγνωση


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
η απογοήτευση


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
η δυσπιστία


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
η αμφιβολία


ሕልሚ
ḥilimī
το όνειρο


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
η κόπωση


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
ο φόβος


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
η διαμάχη


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
η φιλία


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
η διασκέδαση


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
η θλίψη


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
ο μορφασμός


ሓጎስ
ḥagosi
η ευτυχία


ተስፋ
tesifa
η ελπίδα


ጥምየት
t’imiyeti
η πείνα


ተገዳስነት
tegedasineti
το ενδιαφέρον


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
η χαρά


ምስዓም
misi‘ami
το φιλί


ጽምዋ
ts’imiwa
η μοναξιά


ፍቕሪ
fiḵ’irī
η αγάπη


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
η μελαγχολία


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
η διάθεση


ትስፉውነት
tisifuwineti
η αισιοδοξία


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
ο πανικός


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
η αμηχανία


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
η οργή


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
η απόρριψη


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
η σχέση


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
το αίτημα


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
η κραυγή


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
η ασφάλεια


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
ο συγκλονισμός


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
το χαμόγελο


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
η τρυφερότητα


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
η σκέψη


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
ο συλλογισμός