Slovní zásoba

Choose the category you want to learn

Vraťte se

Feelings

Pocity

Animals

Zvířata

Sports

Sport

Music

Hudba

Office

Kancelář

Beverages

Nápoje

People

Lidé

Time

Čas

Environment

Životní prostředí

Packaging

Obal

Tools

Nářadí

Traffic

Doprava

Fruits

Ovoce

Leisure

Volný čas

Military

Armáda

Clothing

Oblečení

Communication

Komunikace

Technology

Technologie

Apartment

Byt

Food

Jídlo

Occupations

Povolání

Vegetables

Zelenina

Objects

Objekty

Education

Vzdělání

Body

Tělo

Nature

Příroda

Finances

Finance

Furniture

Nábytek

Religion

Náboženství

Plants

Rostliny

Abstract terms

Abstraktní pojmy

Kitchen appliances

Kuchyňské náčiní

Materials

Materiály

Health

Zdraví

Car

Auto

Arts

Umění

City

Město

Weather

Počasí

Shopping

Nakupování

Architecture

Architektura

Big animals

Velká zvířata

Small animals

Malá zvířata